Time in Africa

CityLocal time
Abuja1:47 PMMon
Accra12:47 PMMon
Addis Ababa3:47 PMMon
Algiers1:47 PMMon
Antananarivo3:47 PMMon
Asmara3:47 PMMon
Bamako12:47 PMMon
Bangui1:47 PMMon
Banjul12:47 PMMon
Bissau12:47 PMMon
Brazzaville1:47 PMMon
Bujumbura2:47 PMMon
Cairo2:47 PMMon
Conakry12:47 PMMon
Dakar12:47 PMMon
Djibouti3:47 PMMon
Dodoma3:47 PMMon
Freetown12:47 PMMon
CityLocal time
Gaborone2:47 PMMon
Harare2:47 PMMon
Juba2:47 PMMon
Kampala3:47 PMMon
Khartoum2:47 PMMon
Kigali2:47 PMMon
Kinshasa1:47 PMMon
Libreville1:47 PMMon
Lilongwe2:47 PMMon
Lomé12:47 PMMon
Luanda1:47 PMMon
Lusaka2:47 PMMon
Malabo1:47 PMMon
Maputo2:47 PMMon
Maseru2:47 PMMon
Mbabane2:47 PMMon
Mogadishu3:47 PMMon
Monrovia12:47 PMMon
CityLocal time
Moroni3:47 PMMon
N'Djamena1:47 PMMon
Nairobi3:47 PMMon
Niamey1:47 PMMon
Nouakchott12:47 PMMon
Ouagadougou12:47 PMMon
Port Louis4:47 PMMon
Porto-Novo1:47 PMMon
Praia11:47 AMMon
Pretoria2:47 PMMon
Rabat1:47 PMMon
São Tomé12:47 PMMon
Tripoli2:47 PMMon
Tunis1:47 PMMon
Victoria4:47 PMMon
Windhoek2:47 PMMon
Yamoussoukro12:47 PMMon
Yaoundé1:47 PMMon
CityLocal time
Abuja1:47 PMMon
Accra12:47 PMMon
Addis Ababa3:47 PMMon
Algiers1:47 PMMon
Antananarivo3:47 PMMon
Asmara3:47 PMMon
Bamako12:47 PMMon
Bangui1:47 PMMon
Banjul12:47 PMMon
Bissau12:47 PMMon
Brazzaville1:47 PMMon
Bujumbura2:47 PMMon
Cairo2:47 PMMon
Conakry12:47 PMMon
Dakar12:47 PMMon
Djibouti3:47 PMMon
Dodoma3:47 PMMon
Freetown12:47 PMMon
Gaborone2:47 PMMon
Harare2:47 PMMon
Juba2:47 PMMon
Kampala3:47 PMMon
Khartoum2:47 PMMon
Kigali2:47 PMMon
Kinshasa1:47 PMMon
Libreville1:47 PMMon
Lilongwe2:47 PMMon
CityLocal time
Lomé12:47 PMMon
Luanda1:47 PMMon
Lusaka2:47 PMMon
Malabo1:47 PMMon
Maputo2:47 PMMon
Maseru2:47 PMMon
Mbabane2:47 PMMon
Mogadishu3:47 PMMon
Monrovia12:47 PMMon
Moroni3:47 PMMon
N'Djamena1:47 PMMon
Nairobi3:47 PMMon
Niamey1:47 PMMon
Nouakchott12:47 PMMon
Ouagadougou12:47 PMMon
Port Louis4:47 PMMon
Porto-Novo1:47 PMMon
Praia11:47 AMMon
Pretoria2:47 PMMon
Rabat1:47 PMMon
São Tomé12:47 PMMon
Tripoli2:47 PMMon
Tunis1:47 PMMon
Victoria4:47 PMMon
Windhoek2:47 PMMon
Yamoussoukro12:47 PMMon
Yaoundé1:47 PMMon
CityLocal time
Abuja1:47 PMMon
Accra12:47 PMMon
Addis Ababa3:47 PMMon
Algiers1:47 PMMon
Antananarivo3:47 PMMon
Asmara3:47 PMMon
Bamako12:47 PMMon
Bangui1:47 PMMon
Banjul12:47 PMMon
Bissau12:47 PMMon
Brazzaville1:47 PMMon
Bujumbura2:47 PMMon
Cairo2:47 PMMon
Conakry12:47 PMMon
Dakar12:47 PMMon
Djibouti3:47 PMMon
Dodoma3:47 PMMon
Freetown12:47 PMMon
Gaborone2:47 PMMon
Harare2:47 PMMon
Juba2:47 PMMon
Kampala3:47 PMMon
Khartoum2:47 PMMon
Kigali2:47 PMMon
Kinshasa1:47 PMMon
Libreville1:47 PMMon
Lilongwe2:47 PMMon
Lomé12:47 PMMon
Luanda1:47 PMMon
Lusaka2:47 PMMon
Malabo1:47 PMMon
Maputo2:47 PMMon
Maseru2:47 PMMon
Mbabane2:47 PMMon
Mogadishu3:47 PMMon
Monrovia12:47 PMMon
Moroni3:47 PMMon
N'Djamena1:47 PMMon
Nairobi3:47 PMMon
Niamey1:47 PMMon
Nouakchott12:47 PMMon
Ouagadougou12:47 PMMon
Port Louis4:47 PMMon
Porto-Novo1:47 PMMon
Praia11:47 AMMon
Pretoria2:47 PMMon
Rabat1:47 PMMon
São Tomé12:47 PMMon
Tripoli2:47 PMMon
Tunis1:47 PMMon
Victoria4:47 PMMon
Windhoek2:47 PMMon
Yamoussoukro12:47 PMMon
Yaoundé1:47 PMMon

Africa countries