Time in Africa

CityLocal time
Abuja11:12 PMMon
Accra10:12 PMMon
Addis Ababa1:12 AMTue
Algiers11:12 PMMon
Antananarivo1:12 AMTue
Asmara1:12 AMTue
Bamako10:12 PMMon
Bangui11:12 PMMon
Banjul10:12 PMMon
Bissau10:12 PMMon
Brazzaville11:12 PMMon
Bujumbura12:12 AMTue
Cairo1:12 AMTue
Conakry10:12 PMMon
Dakar10:12 PMMon
Djibouti1:12 AMTue
Dodoma1:12 AMTue
Freetown10:12 PMMon
CityLocal time
Gaborone12:12 AMTue
Harare12:12 AMTue
Juba12:12 AMTue
Kampala1:12 AMTue
Khartoum12:12 AMTue
Kigali12:12 AMTue
Kinshasa11:12 PMMon
Libreville11:12 PMMon
Lilongwe12:12 AMTue
Lomé10:12 PMMon
Luanda11:12 PMMon
Lusaka12:12 AMTue
Malabo11:12 PMMon
Maputo12:12 AMTue
Maseru12:12 AMTue
Mbabane12:12 AMTue
Mogadishu1:12 AMTue
Monrovia10:12 PMMon
CityLocal time
Moroni1:12 AMTue
N'Djamena11:12 PMMon
Nairobi1:12 AMTue
Niamey11:12 PMMon
Nouakchott10:12 PMMon
Ouagadougou10:12 PMMon
Port Louis2:12 AMTue
Porto-Novo11:12 PMMon
Praia9:12 PMMon
Pretoria12:12 AMTue
Rabat11:12 PMMon
São Tomé10:12 PMMon
Tripoli12:12 AMTue
Tunis11:12 PMMon
Victoria2:12 AMTue
Windhoek12:12 AMTue
Yamoussoukro10:12 PMMon
Yaoundé11:12 PMMon
CityLocal time
Abuja11:12 PMMon
Accra10:12 PMMon
Addis Ababa1:12 AMTue
Algiers11:12 PMMon
Antananarivo1:12 AMTue
Asmara1:12 AMTue
Bamako10:12 PMMon
Bangui11:12 PMMon
Banjul10:12 PMMon
Bissau10:12 PMMon
Brazzaville11:12 PMMon
Bujumbura12:12 AMTue
Cairo1:12 AMTue
Conakry10:12 PMMon
Dakar10:12 PMMon
Djibouti1:12 AMTue
Dodoma1:12 AMTue
Freetown10:12 PMMon
Gaborone12:12 AMTue
Harare12:12 AMTue
Juba12:12 AMTue
Kampala1:12 AMTue
Khartoum12:12 AMTue
Kigali12:12 AMTue
Kinshasa11:12 PMMon
Libreville11:12 PMMon
Lilongwe12:12 AMTue
CityLocal time
Lomé10:12 PMMon
Luanda11:12 PMMon
Lusaka12:12 AMTue
Malabo11:12 PMMon
Maputo12:12 AMTue
Maseru12:12 AMTue
Mbabane12:12 AMTue
Mogadishu1:12 AMTue
Monrovia10:12 PMMon
Moroni1:12 AMTue
N'Djamena11:12 PMMon
Nairobi1:12 AMTue
Niamey11:12 PMMon
Nouakchott10:12 PMMon
Ouagadougou10:12 PMMon
Port Louis2:12 AMTue
Porto-Novo11:12 PMMon
Praia9:12 PMMon
Pretoria12:12 AMTue
Rabat11:12 PMMon
São Tomé10:12 PMMon
Tripoli12:12 AMTue
Tunis11:12 PMMon
Victoria2:12 AMTue
Windhoek12:12 AMTue
Yamoussoukro10:12 PMMon
Yaoundé11:12 PMMon
CityLocal time
Abuja11:12 PMMon
Accra10:12 PMMon
Addis Ababa1:12 AMTue
Algiers11:12 PMMon
Antananarivo1:12 AMTue
Asmara1:12 AMTue
Bamako10:12 PMMon
Bangui11:12 PMMon
Banjul10:12 PMMon
Bissau10:12 PMMon
Brazzaville11:12 PMMon
Bujumbura12:12 AMTue
Cairo1:12 AMTue
Conakry10:12 PMMon
Dakar10:12 PMMon
Djibouti1:12 AMTue
Dodoma1:12 AMTue
Freetown10:12 PMMon
Gaborone12:12 AMTue
Harare12:12 AMTue
Juba12:12 AMTue
Kampala1:12 AMTue
Khartoum12:12 AMTue
Kigali12:12 AMTue
Kinshasa11:12 PMMon
Libreville11:12 PMMon
Lilongwe12:12 AMTue
Lomé10:12 PMMon
Luanda11:12 PMMon
Lusaka12:12 AMTue
Malabo11:12 PMMon
Maputo12:12 AMTue
Maseru12:12 AMTue
Mbabane12:12 AMTue
Mogadishu1:12 AMTue
Monrovia10:12 PMMon
Moroni1:12 AMTue
N'Djamena11:12 PMMon
Nairobi1:12 AMTue
Niamey11:12 PMMon
Nouakchott10:12 PMMon
Ouagadougou10:12 PMMon
Port Louis2:12 AMTue
Porto-Novo11:12 PMMon
Praia9:12 PMMon
Pretoria12:12 AMTue
Rabat11:12 PMMon
São Tomé10:12 PMMon
Tripoli12:12 AMTue
Tunis11:12 PMMon
Victoria2:12 AMTue
Windhoek12:12 AMTue
Yamoussoukro10:12 PMMon
Yaoundé11:12 PMMon

Africa countries